Info om Corona & JU

Vi på EDIT har talat med Morgan Holm, systemförvaltare på JU, angående den situation som är ny för oss alla. Det vi vill förmedla efter vårt samtal med Morgan är:

Efter gårdagens besked från statsmakterna kommer alla föreläsningar och examinationer att ske digitalt. Det kommer att bidra till en stor press på att alla funktioner skall fungera. Det betyder även att examinatorer och lärare får förändra sitt arbete och examinationerna kan behöva göras om helt. Det är en utmaning för oss alla men vi arbetar hårt för att få allting att fungera.

Personalen på skolan har inte fått några uppmaningar om att arbeta hemifrån. Men, de personer som befinner sig i riskgruppen för att bli smittad arbetar isolerat hemifrån. Det kan komma information snart att arbeta hemifrån för alla precis som det gjort i Stockholm men än så länge har inte JU:s ledning fått den uppmaningen.

JU uppmanar alla människor som inte arbetar på Campus att hålla sig borta från skolan i så stor grad det går. Om ni har frågor om era examinationer så frågar ni examinatorerna i första hand. Vi förstår att människor är oroliga och har frågor men det smidigaste är att fråga de som tar hand om era kurser först.

Samtliga studenter som genomför eller planerar utbytesstudier under våren har blivit kontaktade av JU och uppmanats att följa utvecklingen och UD:s rekommendationer. Mer information kommer löpande. Om du, som student, inte har blivit kontaktad och har frågor, vänligen vänd dig till International Office på JU.

JU uppmanar alla att följa den information som kommer från statsmakten då det kommer ny information varje dag.

Utrikesdepartementet publicerade detta inlägg tidigare idag:

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi och att sjukdomen finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och kommer sannolikt att drabba alla världens länder. Ett omfattande konsulärt arbete pågår med anledning av det nya coronaviruset. UD arbetar dygnet runt med frågor som rör coronautbrottet, inte minst genom att besvara samtal från allmänheten.

Vi står nu inför en situation där omvärldsläget ändras mycket snabbt. Länder inför olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridning, det handlar om exempelvis inrese- och karantänsbestämmelser. UD har ett uppdrag att bedöma och informera om säkerhetsläget runt om i världen, så att svenska resenärer kan fatta egna, informerade, beslut. Som resenär bör man ta del av UD:s och ambassadernas reseinformation. UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00 För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05Translate
Verified by MonsterInsights