Vaccin – en fråga om liv eller död

I ett år har Covid-19 varit ständigt närvarande i våra liv, som en oinbjuden gäst vi inte kan bli av med. Tre månader in i 2021 kan vi äntligen börja se ljuset i slutet av tunneln – med flera vaccin framtagna och människor som blir vaccinerade varje dag. Enligt WHO är vaccin det enda sättet att stoppa det nya coronaviruset, trots det finns det en viss misstro till vaccin i allmänhet och coronavaccin i synnerhet. Det kan även vara svårt att navigera sig igenom de ständiga nyhetssändningarna och lyckas få ett helhetsperspektiv på det hela. Men det finns vissa fakta och information som vi kan luta oss tillbaka på.

Vaccin räddar liv

Vaccin har alltid varit den främsta åtgärden för att göra oss immuna mot dödliga sjukdomar, till exempel mässling, polio, röda hund och påssjuka. Det är sjukdomar som hade dödlig utgång under början av 1900-talet, men som vi idag har utrotat med hjälp av vaccin. Idag används vaccin även för att skydda oss mot till exempel Hepatit A och B. Även om du själv inte tillhör en riskgrupp kan du föra över viruset till riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas.

Vaccin är säkra    

När ett vaccin tas fram testas det först på tusentals människor och går igenom en lång process med olika faser innan det till slut godkänns, för att vaccinet ska vara så säkert som möjligt. Biverkningar som feber och trötthet kan förekomma i ett par dagar efter, vilket är helt normalt vid alla typer av vaccinationer. Det är kroppens sätt att bygga upp ett försvar mot viruset. Alla vaccin är säkra och effektiva, Astra Zeneca vaccinet har till exempel ett 76-procentigt skydd mot milda symtom orsakade av viruset och ett 100-procentigt skydd mot ett allvarligt sjukdomstillstånd.

Vaccin och ovanliga biverkningar

När ett nytt virus sprider sig skapar det känslor av oro, ångest och rädsla hos de flesta människor, vilket är helt naturligt, speciellt när det gäller vilka biverkningar ett vaccin kan ge. Det första som är värt att påpeka är att de nya vaccinen är framtagna på ett helt annat sätt än vaccinen mot svininfluensan, det finns alltså ingen oro för epilepsi eller andra allvarliga biverkningar. Misstankarna kring sambandet mellan blodproppar och Astra Zenecas vaccin har också visat sig vara felaktiga enligt en amerikansk studie. WHO avrådde heller aldrig något land att pausa vaccineringen, utan har alltid hävdat att vaccinet är säkert. Risken för att få blodproppar är större om du använder preventivmedel än om du blir vaccinerad och eventuella biverkningar av vaccin är en på miljonen.

Vaccin är viktigt för din hälsa

Precis som det är viktigt med sömn, mat och träning, är vaccin viktigt för att skydda dig livet ut. Vissa vaccin tar vi redan när vi är små barn och det rekommenderas att vi fortsätter att ta nödvändiga vaccin genom hela livet. Även om du är ung utan sjukdomar finns det ingen garanti för att du inte blir allvarligt sjuk. Genom att ta vaccin skyddar du både dig själv, din familj och andra i din närhet.

Translate
Verified by MonsterInsights