Veckans förening: Sexkreation

På Jönköping University har vi 5 olika sexmästerier. Hi Life, Blue Crew, Pedsex Park, Cellskapet och, veckans förening, Sexkreation. Sexkreation, likt de andra sexmästerierna, håller i sin del av insparken, i detta fallet för de gröna studenterna. Idag håller de sin årliga Halloween sittning på Akademien. EDIT har träffat Felix Svensson och Mikaela Antonsson, den befintliga och den framtida ordföranden, för att prata om hur året har varit och hur framtiden ser ut.

Sexkreation är det studiesociala utskottet på JIBS. De anordnar bland annat sittningar på Aka men framför allt insparken för de nya studenterna som börjar studera på JIBS. Just nu är Sexkreation mitt uppe i sittningsprep inför deras årliga Halloweensittning, en tradition som funnits i ett par år nu och som alltid görs av Sexkreation. Sittningen hålls av en stor skara människor då de nyligen tagit in ett nytt gäng som ska hålla i sittningar och insparkar under 2020. En tradition som egentligen inte finns av någon större anledning än att det datumen radar upp sig bra med JIBS tentaveckor. Men Sexkreation gör ju mer än bara sittningar.

– Detta året i alla fall har vi försökt att göra mycket av den studiesociala delen. Att involvera mycket mer folk, framför allt de internationella studenterna. Göra saker så att alla kan vara med på. Vi har ju även tysk-sittning 2 gånger om året. Vi har försökt approacha de internationella studenterna på alla skolor. Nu i våras när vi släppte biljetter till vår sittning så droppade vi var vi skulle släppa biljetterna på dagen och helt plötsligt hade vi 20-30 internationella studenter från JTH, med tanke på att de inte kan gå på deras sittning, säger Felix.

Sexkreation är det enda sexmästeriet på JU som håller i alla sina event på engelska, detta på grund av att nästan hälften av alla studenter på JIBS är internationella. Även studerandeföreningen (JSA) har sitt verksamhetsspråk på engelska.

Felix fortsätter med att berätta att deras gäng under 2019 har försökt få bort vad han kallar, ”sexmästeriststämpeln” och att de fokuserat mer på att vara det studiesociala utskottet. Detta är något som nästa grupp av Sexkreation med Mikaela Antonsson som ordförande vill fortsätta att jobba på.

– Det är det vi kommer att fortsätta att köra på, säger Mikaela.

– Så som vi har jobbat mycket är ju att under insparkarna vara nära studenterna i den mån man kan. Att man bjuder med folk, det är sådana små saker som låter så töntigt om man inte är involverad själv. Det är det lilla som låter fånigt men som faktisk gör jättemycket. Att man öppnar upp sig för alla var man än är någonstans, fortsätter Felix.

De fortsätter tala om öppenheten som Sexkreation försökte förmedla utåt till studenter som inte är med i gruppen samtidigt som de ville vara så inkluderande som möjligt. Något som Mikaela, som är ny här på JU håller med om. Och inte bara det, utan även vilket jobb som legat bakom, i det här fallet insparken.

– Man såg förbi allt festande och insåg att det var mycket jobb bakom insparken, redan första dagen, säger Mikaela.

Att vara med i Sexkreation kräver mycket tid, eller som Felix säger: för mycket. De börjar med planeringen för sittningar flera veckor innan, där det ska tränas danser, spex och allt däremellan. Höstinsparken kräver ännu mer tid för utskottet där allt ska vara klart innan sommaren, alltså 2-3 månader innan insparken ens har börjat. Budgetar ska spikas, dagar ska planeras och framför allt ska de nya studenterna känna sig välkomnade av dessa människor som ändå representerar JIBS under insparken.

Men vad är roligaste med att vara med i ett sexmästeri?

– Att träffa folket. Alltså allt ifrån själva sexmästeriet till folk på andra skolor och dom studenterna man träffar överlag. Det är en skola med 13 000 pers och man träffar någon man känner överallt, säger Felix.

-Att lära känna nya människor man inte hade lärt känna annars, fyller Mikaela in.

Sexkreation öppnar upp höstens ”sittningssäsong” med den traditionsenliga Halloweensittningen ikväll. Efter sittningen är det Halloweentema på Akademien under kvällen. Närmast efter detta nalkas vårinspark för Sexkreation med deras nya ordförande, Mikaela Antonsson, i spetsen.

Translate
Verified by MonsterInsights