Kick Off 2020 ännu oklart

Höstens Kick Off är minst sagt det som studenterna längtar att få komma tillbaka till efter varje sommar. Men kommer det vara möjligt att introducera höstterminen med inspark i år?

Att höstterminen inleds med en hejdundrande inspark varje år har inte undgått någon student på JU. På grund av de rådande omständigheterna med COVID-19 är det svårt att förutse om huruvida Kick Off kommer att kunna genomföras som tidigare år. När EDIT ställer frågan till Studentkårens projektledare Jonatan Fredriksson meddelar han att än så länge planeras Kick Off att genomföras som vanligt. Han betonar att de besitter ett ansvar och kommer inte kunna arrangera insparken som tidigare år om restriktionerna fortfarande gäller, däremot kommer de att genomföra en plan B om så skulle vara fallet.

Translate
Verified by MonsterInsights