Kick Off 2020 – över förväntan

Snart är det bara en vecka kvar av insparken här på JU. Som alla vet är ingenting som vanligt, och många undrar säkert hur Jönköping fick tillåtelse att ha en inspark trots den rådande pandemin. EDIT har träffat några av de som gjort allt möjligt.

Sophia Fröberg Liljenberg är ordförande på Studentkåren, och detta säger hon om allt planerande som gjordes inför insparken:

– Det har varit mycket jobb på kort tid. Jag som ordförande brukar inte vara lika engagerad som jag varit i år, men med tanke på den extraordinära situationen vi är i kände vi att projektledaren behövde extra stöttning.

När de insåg att 50-gränsen skulle vara kvar ett bra tag kände alla att de ville försöka göra någonting för alla studenter. Kåren hjälpte till med att få fram all information de kunde. Många samtal fördes med skolan, kommunen, polisen, tillståndsmyndigheten och smittskydd för att bli försäkrade om vilka aktiviteter som kunde genomföras.

– Vi ville verkligen hjälpa sexmästerierna, då de är ryggraden för att vi överhuvudtaget ska lyckas med någon form av aktiviteter, tillsammans med faddrarna. De sociala sammanhangen är så viktigt för den mentala hälsan hos alla studenter, kan vi erbjuda detta utan att bidra till ökad smittspridning är det något vi vill göra!

“Följer rekommendationerna”

Sophia berättar att det krävdes oerhört mycket arbete med att få fram vad som är lagligt och vad som är olagligt. De ställde sig frågan var deras ansvar tog slut, och menar på att det är skillnad på lagligt ansvar och vad de har för ansvar gentemot studenterna.

– Vi följer rekommendationerna. Hade det varit lagligt att vara 800 personer så hade vi kunnat vara det, men det är absolut inte något jag vill utsätta studenterna för. Vi vet vad vi får göra och vi har fått tillstånd att genomföra en inspark om vi följer alla restriktioner, och det tycker jag att vi har lyckats med. 

Under de knappa två veckorna har det varit olika typer av aktiviteter, och det är många som har kollat snett på alla studenter när de går runt i sina overaller. Detta är något Sophia är medveten om men menar på att om det är någon som har frågor om eventen så får de gärna ställa dem.

– Även allmänheten har en skyldighet att hålla sig uppdaterade. Det finns människor som går förbi de olika eventen och fotar eller filmar. Jag förstår att det kan se kaosartat ut om man står på andra sidan, men om man tittar noga så ser man att det hålls avstånd. Hade vi haft en översiktsbild hade det sett helt annorlunda ut.

Projektledare Jonathan Fredriksson säger att det gått väldigt snabbt, men att det lagts ner många timmar på att få allting att fungera.

– Det har varit en lång resa. Vi bestämde oss för att faktiskt ha en inspark efter att vi ställde in den och vi började planera för drygt tre veckor sedan. Det har varit många olika bud från myndigheterna för att förstå hur det ska kunna utföras. Det var bara en vecka innan insparken skulle dra igång som vi fick klarhet i vad som gällde. 

Jonathan nämner att de gått ner på detaljnivå för att allting ska klicka. Saker som in- och utförsel mellan stationer och grupper har planerats och tidsscheman har gjorts. 

– Än så länge har det fungerat väldigt bra, över förväntan skulle jag säga!

Victoria Balika, ordförande för LOK, studerandeföreningen på HLK säger såhär om planerandet:

– Min roll har mest varit att vara en stöttepelare! Jag har funnits till hands varje dag för att se till att alla event flyter på. Samtidigt har jag varit väldigt involverad i Blue Crew och Pedsex dagar och hjälpt dem när de behövt mig, till exempel när det kommit till deras budget och liknande.

Translate
Verified by MonsterInsights