Studentkåren söker nya styrelsemedlemmar!

Vill du engagera dig i frågor som rör studentlivet i Jönköping? Då borde du söka till Studentkåren! Sista dagen att ansöka är 13/9.

EDIT har träffat Sophia Fröberg Liljenberg, ordförande på Studentkåren, och Jenný Jensdóttir, vice ordförande. De förklarar att det just nu är fyllnadsval för fyra olika positioner i styrelsen. Tre av dessa positioner ska fyllas av representanter från JIBS, JTH och Hälsohögskolan. Söker man den fjärde positionen spelar det ingen roll vilken skola man tillhör. Kåren söker även operation controllers, vilket innebär att man kontrollerar verksamheten samt ser till att styrelsen följer de riktlinjer man satt upp på årsmötet.

Vad gör man som representant?

– Om man är med i styrelsen förväntas man ha ett intresse för att göra kåren ännu bättre. Och om kåren blir bättre leder det till att studentlivet i Jönköping kommer att bli bättre. Kortfattat innebär det att man ska ha ett intresse för frågor som tas upp i styrelsen. Man kan vara intresserad av utbildning, arbetsmiljö och hälsa eller något annat. Alla olika studentfrågor går att ta i och man får engagera sig i den frågan man själv brinner för. Det är självklart ingen tvång att vara intresserad av frågorna men det är fördelaktigt om man har något man känner är viktigt.

Styrelsemöte hålls en gång i månaden och dessa ska man gå på. Det är även viktigt att man som styrelsemedlem är engagerad i de beslut som tas från organisationen. Att förbereda inför kommande år är något som görs hela tiden och detta arbete går ut på att lägga fram en budget och en plan of operation.

– Det är oerhört viktigt att man har en åsikt om vad vi lägger pengar på och vad vi vill göra nästa år för att förbättra studentlivet. Vi vill få in de största kritikerna eftersom det är sådana personer som sätter press på oss och vill få fram en förändring. Mycket av den input vi får är via engagerade studenter vi känner som tycker saker, dessa åsikter är väldigt värdefulla för vårt arbete

Vad har ni jobbat med det senaste året, och vad har ni lyckats förändra?

– Under det senaste året har vi arbetat med att få till en studentpool vars uppgift är att fokusera på kvalitetsfrågor som till exempel kvaliteten på utbildningarna. De arbetar som externa granskare och detta är något som kåren har fokuserat på under hela våren. Detta har vi gjort internt tillsammans med JU för att öka utvecklingen av organisationen, berättar Jenny. 

– Alla föreningar på skolan kämpar med kontinuitet, även vi uppe på kåren. Vi försöker jobba med strukturer som kan hålla något år längre än vi sitter. Vi söker transparens och våra studenters åsikter. Alla vet inte vad kåren egentligen gör och det är något vi vill ändra på. Ett exempel är kåravgiften. Alla vet inte vad den går till, och det är en fråga vi vill jobba mer med då det ska vara en rimlighet i vad alla pengar går till, speciellt eftersom det är en obligatorisk avgift, lägger Sophia till.

Som medlem i styrelsen sitter man 1-2 år. Mandaten är två år men styrelsen har beslutat att lägga fram en proposition under nästa årsmöte att mandaten ska vara ett år. Ett förslag de hoppas går igenom.

– Det är kanske många som redan varit engagerade i studentlivet i ett år som vill fortsätta vara det, men i kåren. Är man då inne på sitt sista år så blir det ju svårt att sitta i två år, och det är något vi vill ändra. Det är klart att människor som inte varit engagerade tidigare kan vara med i styrelsen och ha ett intresse för de frågor vi tar upp, men det är en fördel om man varit engagerad tidigare. Då kan man lite mer om de olika skolorna, man har lärt sig om kåren och man vet var man står i olika frågor, förklarar Sophia

Man behöver inte ta studieuppehåll om man är medlem i styrelsen. Studieuppehåll gäller endast president, vice president och projektledare. Man kan även göra som Sophia och söka i slutet av sin studietid, så man börjar jobba efter examen. 

Vill du söka någon tjänst?

Mejla ditt personliga brev och CV (frivilligt) senast 13/9. Efter ansökan får man erbjudande om att komma på en intervju (frivilligt men fördelaktigt). Sedan blir man inbjuden till styrelsen för att presentera sig och efter denna process avgör styrelsen vilka de vill ta in. 

 Translate
Verified by MonsterInsights