Så blir vårens examensfiranden

Avslutningshögtiden för studenter som tar examen vid JU denna vår blir annorlunda. HLK och JTH håller digitala examensavslutningar medan HHJ och JIBS har skjutit upp sina avslutningar.

Den 5 juni arrangerar HLK digitala avslutningsceremonier för avgångsklasserna. JTH arrangerar också digitala avslutningsceremonier för de studenter som tar examen den 29 maj. 

Hälsohögskolan har tagit beslutet att skjuta upp vårens avslutningshögtid som skulle ägt rum den 5 juni. Förhoppningen är att kunna genomföra en traditionsenlig avslutningsceremoni i oktober. Likaså avslutningshögtiderna för JIBS-studenter som tar examen skulle ägt rum den 5 juni och fackhögskolan har beslutat att skjuta upp examensfirandet till ett datum i höst. Ännu är inte några datum satta. 


JU:s olika fackhögskolor arbetar för att göra avslutningshögtiden till ett fint och minnesvärt tillfälle för studenterna. För mer information se: https://ju.se/student/aktuellt/nyhetsarkiv/2020-04-24-angaende-varens-avslutningshogtider.html

Translate
Verified by MonsterInsights