“Utvecklingsfrågor berör oss alla”

FUF, förening för utvecklingsfrågor, startades av fem studenter som läser Internationellt Arbete på Högskolan för lärande och kommunikation på JU. Jag möter upp hela styrelsen som glada kommer med sina nytryckta T-shirtar och ivrigt berättar om deras arbete inom föreningen. Deras förening jobbar med utvecklingsfrågor inom mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, konflikter, migration, integration och hållbar utveckling.

Ali, FUF:s ordförande, fick idén att starta föreningen redan i höstas när han började studera eftersom han tyckte att det saknades en förening som var kopplat till deras program. Ali pratade om idén med Alexander, Alem, Bea och Amina, som alla är studenter på JU. Efter det var projektet igång.

Ali klargör att det finns en moderförening för FUF som har sitt säte i Stockholm, sedan finns olika lokalgrupper runt om i landet. Även om FUF är kopplade till högskolan är de ändå självständiga. De såg det som en möjlighet att gå under studentkåren, där har de fått stöd och kan nå ut på campus på ett annat sätt, det finns helt enkelt mer resurser att tillgå för en nystartad förening.

Såhär i början blir det ju ganska styrt av moderföreningen och vilken riktning de håller. När vi gör våra första grejer så skapar inte vi våra egna workshops utan nu får vi en workshop av dem som vi utför, eller en föreläsare som de har anställt så kommer de hit. Sen får vi göra vad vi vill, men det är väl inte det första vi gör. (…) Att gå på en workshop är som att gå IA en snabbis kanske, säger Alex och skrattar.

Vårt program väldigt brett, men har tre huvudområden. Det är fred och konflikt, integration och migration och hållbar utveckling. Vårt mål är att få studenter mer involverade i sådana frågor och frågor som belyses en kort tid i nyheterna, men som är lika aktuella idag även om de inte är ”nyheter” längre. Sådana frågor är viktiga för FUF, att vi fortfarande håller igång så att hjälp, bistånd och uppmärksamheten inte försvinner bara för att nyheterna inte fokuserar på det just den här dagen, fortsätter Amina.

Arbetet att få igång föreningen har inte var särskilt svårt instämmer alla, men det har varit en lång och tidskrävande process. Det har varit många flaskhalsar på vägen men det ser de inte som något negativt.

Vi kan väl säga att vi försökt skynda långsamt. Vi har inte velat starta igång utan att vara förberedda. Vi har velat vara säkra på att vi har all information och att vi vet var vi står innan allt börjar och gör något offentligt, säger Alex.

Även om FUF vill upplysa frågor, uppmuntra till diskussion och engagemang inom utvecklingsfrågor så har de ett annat mål också. De vill inte endast informera utan också göra folk medvetna om att det finns praktikantprogram och vägar in för framtida arbete.

Det handlar inte bara om att vi ska prata om det i Jönköping för att folk ska bli intresserade eller förstå mer om utvecklingsfrågor, utan också att det finns en chans för folk som vill engagera sig och arbeta med det så är FUF en väg in i den världen, säger Alex.

Ali har som mål att föreningen ska växa och vara en stabil förening som kan finnas under en längre tid, där de kan genom att växa kunna bjuda in bättre föreläsare som till exempel någon FN-ambassadör eller ”viktig” person, det är målet.

Beroende på hur många engagerade medlemmar vi får så är tanken kanske att vi sätter olika projektgrupper, att vi har nån som anordnar ett evenemang, sen sätter vi kanske fem personer på ett evenemang. Vi kanske får en grupp som är intresserad av fred och säkerhet, en som är intresserad av fattigdom så kanske man kan styra två olika projekt samtidigt som kanske anordnas med en månads mellanrum. Det är sånt man kan engagera sig med som medlem, säger Ali.

Sen har ju FUF också en tidning, FUF-magazine, där kan man också som medlem bidra med texter, man kan vara utrikeskorrespondent till exempel när man åker på sin utlandstermin så kan man få skriva om sin upplevelse i landet i olika vinklar och få med den på FUF:s hemsida och i tidningen, säger Amina.

Vidare fortsätter han berätta att deras kontaktperson uppe i Stockholm fick sitt jobb på utrikesdepartementet genom FUF för att hon var med och startade upp en lokalgrupp och var med och engagerade sig. Han menar att finns väldigt stora möjligheter om intresset finns där.

Sen tror jag att det hjälper att vi ser så mycket potential i föreningen i sig som kan hjälpa många studenter och speciellt IA-programmet som vi känner är i en expansiv fas. Det är ett ungt program, men så ser vi så stor potential och så ser vi att FUF kan hjälpa till med det och växa tillsammans, säger Alem.

På frågan om deras förening är till för alla är de helt överens, utvecklingsfrågor kräver kompetens från alla olika håll och berör hela samhället.

Det är ju inte bara något som berör oss som kanske vill jobba inom brobyggande, utan det handlar verkligen om att allting och vi behöver alla delar av samhället för att få en hållbar utveckling och därför så är ju FUF relevant för alla, och speciellt folk som är intresserade av utvecklingsfrågor, förklarar Amina.

Som medlem i den lokala föreningen får man delta i seminarier, workshops ochföreläsningar, och alla studenter på JU som betalat kåravgiften kan bli medlem. FUF’s första event planeras att vara en workshop i Rio den 21e maj.

Translate
Verified by MonsterInsights