Veckans förening: Blue Crew

De har bjudit på en resa genom Utopi, gjort en nytappning på MTV och avslutar nu med att ta med oss till Sin City. Den sista sittningen för årets generation av Blue Crew, och den första för de nya medlemmarna. EDIT har träffat Matilda Söderström och Tobias Albertsson för att prata om året som varit, året som kommer och framför allt den showen som komma skall i Sin City!

Likt föregående veckor har vi på EDIT träffat och pratat med ett utvalt utskott på campus. Denna vecka föll det på Blue Crew som idag har sin sista sittning för året på Akademien, Sin City. Blue Crew är det studiesociala utskottet på HLK för de blåa studenterna. Blue Crew är ett av de fem sexmästerierna på skolan och ett av två sexmästerier på HLK. Blue Crew är de blå studenternas sexmästeri, det andra är Pedsex Park för de röda studenterna.

Närmast väntar Sin City sittningen, den sista för halva gänget men den första för den andra halvan.

– Man kan förvänta sig en riktig show, säger Matilda.

– Allt kan hända, fyller Tobias i.

Blue Crew håller utöver sittningar både insparkar, håller i beerpong turneringar och jobbar på Akademien. Mycket småjobb som de båda anser är viktigt för studielivet på JU.

– Om man tänker på allt vi gör kanske det inte hade varit likadant som det är på Aka, det kanske inte hade funnits en inspark i samma mån som det är. Men det är jobb som man ser att studenter uppskattar och det roligaste är ju att man får uppskattning för det, säger Matilda.  

Blue Crew är mitt uppe i en överlämningsperiod inför deras generationsbyte. Det innebär att dom är dubbelt så många just nu under hösten, vilket är speciellt för just Blue Crew. Under den perioden får den nya gruppen en känsla av vad som gjorts, vad som kan utvecklas men framför allt lära sig vad som komma skall. Matilda pratar om att något som de jobbat med under året och något de velat förbättra är att få bort den ”oseriösa” bilden som finns om Blue Crew.

– I allmänhet har vi försökt jobba bort den oseriösa bilden, att sexmästerister bara festar. Vi har försökt visa att vi gör så mycket mer utöver det, säger Matilda.

Men det är inte det lättaste att få bort.

– Det är jättesvårt att visa allt vi gör, till exempel som nu när vi har sittning. Det är ingen som ser att vi är här från klockan åtta på morgonen till tio på kvällen. Det är ett arbete som man behöver belysa på ett bättre sätt, säger Matilda.

Det är även ett arbete som nästa generation av Blue Crew vill fortsätta jobba med.

– Bara för att man festar och har kul behöver det inte vara något negativt. Men sen att få folk att förstå vad vi gör mer än att bara se oss på Aka är det svåra, säger Tobias.

Idag nalkas det som sagt sittning på Akademien. En tillställning som blir det sista evenemanget i år för Blue Crew. Närmast efter det väntar vårinsparken, med ett nytt gäng som styr skutan.

Translate
Verified by MonsterInsights