Veckans förening: Cellskapet

Under terminen har vi träffat dem på Bröstgalan och sittningen Baksmällan 2019 – “Det stora äventyret”. Annars håller de till på Hälsohögskolan och verkar för att JU:s studenter ska ha en så rolig tid under studierna som möjligt. 

Denna veckan har EDIT träffat Fanny Hörberger, Dance-master i Cellskapet. Cellskapet är det studiesociala utskottet på Hälsohögskolan som har i uppgift att arrangera spännande och roliga event för studenterna.  

– Vi vill att våra medstudenter ska få ut så mycket under tiden de är studenter vid JU som de bara kan, det ska inte bara vara plugg, förklarar Hörberger.  

I huvudsak jobbar Cellskapet med att på olika sätt främja studenternas studietid men Hörberger förklarar också att Cellskapet finns till för att andra studenter ska kunna vända sig till dem med funderingar om hur det är att studera på JU. Hon berättar att Cellskapet sexmästerister vistas mycket bland deras medstudenter, vilket de gör för att andra studenter ska vara bekväma med att prata med dem ifall de har någon fundering om något. Hälsohögskoaln och de andra fackhögskolorna på JU har flera olika utskott som jobbar med olika intressen. Till exempel utbildning, inkludering eller specifika intressen som ligger i fackhögskolornas inriktningar. Om du har någon fundering som rör studierna på Hälsohögskolan gör Cellskapet sitt yttersta för att kunna vända dig rätt.  

Hörberger berättar att Cellskapets event ofta fokuserar på festandet, vilket också är vad studenterna ser utåt, men de gör mycket mer än bara planerar festliga event. Planering av höst- och vårinspark börjar väldigt tidigt under respektive termin och planering av sittningar börjar flera veckor innan sittningen ska äga rum. Det är bokningar och dekorationer som ska förberedas, och i egenskap av Dance-master för Cellskapet börjar man planera och träna med de andra studenterna i Cellskapet på danserna långt i förväg inför sittningar. Danserna behöver de även öva på många gånger för att man ska kunna stegen utantill. 

– Många ser bara festandet men det ligger mycket jobb bakom kulisserna som inte syns, berättar Hörberger. 

Det som syns utåt är vad Cellskapet gör på scenen, när de leder insparken och när de jobbar eller festar på Akademin. Därför publicerar Cellskapet inlägg på sociala medier för att visa arbetet bakom slutprodukterna som studenterna får ta del av men också självklart att prata med studenter. Till vårinsparken kommer Cellskapet också att införa “nykter-cellis”, alltså minst två stycken studenter från Cellskapet som ska vara nyktra under dagen och kvällen för att faddrarna och de nya studenterna alltid ska ha någon att vända sig till. 

– Det bästa med att vara med i Cellskapet är gemenskapen! Vi har väldigt kul ihop och vi måste ha roligt ihop för att kunna göra jobbet så bra som möjligt, vi gör det för andra studenter, säger hon. 

Jag frågar hur det är att vara med i Cellskapet och hon svarar att det är “väldigt kul men man lägger ner mycket tid”. Dessutom är arbetet som sexmästerist frivilligt och gratis, därför anser hon att det är viktigt att de har roligt och har en bra gemenskap inom Cellskapet för att kunna jobba med främjandet av det studiesociala livet på bästa sätt. 

Hörberger förklara att Cellskapet jobbar för att de ska ha en god relation med och mellan de andra sexmästerierna på högskolan för att inte bidra till eventuella grupperingar och exkluderingar på grund av skolornas olika färger. Hörberger menar att ifall andra studenter ser att sexmästerier umgås och har kul ihop föregår de som exempel och eldar inte på till exempel fördomar. 

– Jag vill att studenter från andra skolor ska kunna känna att de kan gå fram och prata med mig, det är så vi lär känna människor och jag tror att man mår bra av att prata med folk, säger hon. 

Sexmästerierna jobbar ibland nära inpå varandra och därför är det också viktigt att de kan samarbeta och har en god relation till varandra. Hörberger menar att de strävar efter samma mål eftersom de alla har rollen som studiesociala utskott och därför är det viktigt att de har god ton. 

– Något som jag tror att man måste förstå är att alla utskott och sexmästerier på JU jobbar med sina respektive intressen gratis. Och det gör de för att göra sina medstudenters studietid roligare om de vill hänga med.  

Till vårterminen 2020 kan du se fram emot vårinsparken, då är Akademin öppet varenda kväll och även ifall man inte är ny student kan man komma och hänga med Cellskapet. Sexmästeriet kommer arrangera den traditionella Erotik-sittningen och även ett än så länge hemligt event. 

Translate
Verified by MonsterInsights