Ingen inspark utan ordförande

LOK och HI TECH står för tillfället utan efterträdare till ordförandeposten. Studerandeföreningarna finns där för alla studenter på respektive fackhögskolor och utan dem skulle inte studielivet se ut som det gör på JU. Utan ordförande skulle de stå i en sorts limbo, vilket kanske gör att vikten av posten inte behöver understrykas. Men för att få en ordentlig bild av hur det ser ut just nu och vad konsekvenserna kan bli har EDIT träffat nuvarande ordförandena i HI TECH och LOK, Emma och Felicia.

Hur ser läget ut just nu?

 – I nuläget har varken LOK eller HI TECH en fast ordförande inför 2020.
Efter föreningsstämmor och fyllnadsval finns det fortfarande inga lämpade kandidater för positionen, säger Emma.

 – HI TECH har inte haft en fast ordförande som genomfört en hel mandatperiod sedan september 2018. Sedan dess har tre personer agerat ordförande halvårsvis eftersom det inte funnits någon sökande. LOK har i flera år kämpat med att fylla positionen men i år har föreningen fortfarande ingen ordförande efter fyllnadsvalet, säger Felicia.

Ordförandeposten är en arvoderad post vilket innebär att man måste ta ett studieuppehåll.
Som ordförande är du ytterst ansvarig för studerandeföreningen, du ansvarar för att driva ett samarbete med Jönköping Studentkår och fackhögskolans ledning. Du behöver alltid vara tillgänglig som bollplank och stöd för utskott och studenter i alla typer av frågor och utmaningar.

Hur ser det ut i studerandeföreningarna nu?

 – HI TECH kommer fylla resterande styrelseposter inför 2020 men i nuläget ser det ut som det blir en nödlösning ytterligare ett halvår, vilket HI TECH inte förespråkar. Denna nödlösning innebär att personen måste klara sina studier samtidigt som den måste kämpa med att driva föreningen framåt. Detta är inte hållbart, varken för personen i fråga eller för studenterna, säger Felicia.

 – LOK har inte varit så här komplett för resterande styrelseposter på flera år.
Trots detta är styrelsen just nu rädda och oroliga för föreningens framtid då en liknande nödlösning för LOK inte är ett alternativ, säger Emma.

Så, vilka konsekvenser kan uppstå utan ordförande? Jo, utan en fast ordförande kommer inte föreningarna kunna ta några ekonomiska beslut, vilket skulle stoppa i princip alla event och allt arbete som genomförs. Inga beslut kan tas på exempelvis sittningsbudgetar eller insparksbudgeten, vilket skulle utesluta stor del av studentlivet på JU.

Utan någon ordförande i studerandeföreningarna skulle allt stå still och det skulle påverka utskott, studenter, studentkåren och fackhögskolorna på olika nivåer. Är du intresserad av att engagera dig studiesocialt för att förbättra studielivet för dina medstudenter kanske detta är något för dig.

Som sagt, skulle studerandeföreningarna stå utan ordförande går det inte bara ut över det studiesociala, utan kan även påverka studielivet i sig. Studenter skulle inte ha samma talan på respektive fackhögskolor, samtidigt som studenter inte skulle ha samma stöd i ryggen vid diverse frågor. Vikten av posten är alltså extremt viktig ur alla synvinklar.

Är du intresserad av posten kan du maila ordförande för föreningarna för mer information:
ordforande.lok@js.ju.se
president.hitech@js.ju.se

Translate
Verified by MonsterInsights