Inget beslut taget kring vårterminen

Hannes Ewehag, programansvarig för MKV-programmet, har fått en tuff start på sitt nya arbete. Inför höstterminen 2019 blev han ny programansvarig, och bara några månader senare bröt coronapandemin ut.

– Det kom ju ganska tätt inpå, så under vårterminen blev det mycket roddande. Först låg fokus på att släcka bränder och ställa om till distansundervisningeftersom det hela utvecklades väldigt snabbt. Sedan la vi oerhört mycket tid på att planera höstterminen och få den att bli så bra som möjligt.

När pandemin fortfarande var relativt ny var vi många som trodde att den skulle försvinna ganska snabbt. Hannes förklarar att de på MKV-programmet länge var inne på samma spår.

– Jag kommer ihåg att vi i början diskuterade småsaker, som hur vi skulle göra med studenterna som skulle åka till Shanghai. När pandemin sedan bröt ut ordentligt, med global smittspridning och dagliga presskonferenser, insåg vi att det här skulle bli något stort och varaktigt.

Att ställa om till digital undervisning är inte lätt, varken för studenterna eller för alla föreläsare. På JU har de tagit fram en prioriteringslista över vilka studentgrupper som får ha föreläsningar i skolan, och vilka som kan utföra arbetet hemifrån. För alla nya studenter sker i princip all undervisning på campus, till exempel. Även de kurser som innefattar praktiskt och laborativt arbete utförs på skolan, då det inte går att göra en lika bra kurs på distans.

– Vi resonerade på så sätt att det är oerhört svårt för en förstaårsstudent att komma in i akademiska studier om man börjar sin tid här med distansundervisning. Det känns heller inte bra om man som ny bara får sitta i sin lägenhet. Sen kan det även vara svårt med vänner, då många är nya och inte känner lika många som andra- och tredjeårsstudenterna.

“Vill inte ha trängsel i korridorerna”

Trots att många studenter inte har några föreläsningar i skolan, åker de ändå dit för att plugga, antingen själva eller tillsammans med vänner. Hannes förstår att det är svårt för studenterna att sitta hemma hela dagarna, men menar att det inte är bra att de pluggar på campus ur ett smittspridningsperspektiv.

– Vi har ju synkat alla programs och kursers scheman så att vi kan se ungefär hur många studenter som är på campus samtidigt för att det inte ska bildas folkmassor och trängsel i korridorerna. Då blir det ju problem när fler studenter än de som vi har räknat med också är på campus. För de studenterna som är nya har vi gjort så att en del av klassen får gå på föreläsningen, samtidigt som den andra delen kan se den live via Zoom, då några salar är utrustade med kameror. På så sätt får alla förstaårsstudenter vara på campus, samtidigt som undervisningen blir ansvarfull enligt rekommendationerna.

Kan bli distansundervisning även i vår

Den digitala undervisningen har bemötts med både positiv och negativ feedback. För vissa lärare har det varit svårt att ställa om helt på så kort tid, och alla känner sig inte bekväma med tekniken. Hannes berättar att de under en längre tid diskuterat hur undervisningen kan bli mer digital, men att det tagit lite lång tid. Pandemin tvingade lärarna att bli digitala omgående, vilket inte endast är negativt.

– Kvaliteten på den digitala undervisningen beror just nu mycket på om läraren har sysslat med det digitala tidigare. En del studenter känner sig nog lite frustrerade men många gillar friheten att de kan titta på föreläsningar när de själva vill. Vi kommer att ha en utvärdering inför vårterminen och diskutera med lärare och studenter för att kunna förbättra oss. Vi misstänker nämligen att det blir en hel del distansundervisning till våren också.

Som det ser ut i dagsläget lär det alltså bli både distans- och campusbaserad undervisning under vårterminen. Men, Hannes poängterar att det beslutet inte har tagits ännu.

Translate
Verified by MonsterInsights