JU-studenter öppnar upp för samtal om våld mot kvinnor

I torsdags gästade föreningen Kvinno- och tjejjouren Jönköping University. Eventet som berörde ämnen om det dagliga våldet och den skadliga porren i samhället anordnades av en projektgrupp av fyra studenter från Medie- och kommunikationsprogrammet.

Lunchföreläsningen under torsdagen lockade ungefär 100 studenter från de olika fackhögskolorna på Jönköping University, som tillsammans samlats i HLK aulan under lunchen för att lyssna på föreläsningen organiserad av Amelie Karlsson, Moa Westerling, Elise Omer och Jacob Fransson från Medie- och kommunikationsprogrammet. När EDIT kommer till entrén på HLK sträcker sig kön flera meter ut från aulan och förbi borden som står välfyllda med mackor och goodiebags.

Projektgruppen från vänster: Jacob Fransson, Amelie Karlsson, Moa Westerling & Elise Omer

Ann, boendesamordnare på Kvinno- och tjejjouren i Jönköping inledde den timmes långa föreläsningen med att föreläsa om olika typer av det våld som ofta utövas mot kvinnor och berättar fortsättningsvis om de olika konsekvenserna våldet medför. Ann poängterar att inte alla män utövar våld, men att nästan alla av de som utövar våld är män. 

– Män som blir utsatta för våld av män söker vård och går sedan hem för att slicka sina sår. Men vart ska en kvinna gå och slicka sina sår, när hemmet inte längre är en trygg plats? Säger Ann.

Helén, som arbetar som volontärsamordnare på föreningen fortsätter timmen med att prata om den skadliga porren och dess påverkan på samhället. Hon nämner hur porr lär oss det motsatta från samtycke, respekt och jämställdhet. Hon fortsätter sedan med att informera studenterna hur porr påverkar samhället negativt på flera plan, och avslutar sedan föreläsningen med tydliga och vanligt förekommande varningssignaler hos en destruktiv partner.

Foto: EDITs Christina Marström

Efter föreläsningen ställde EDIT frågor till Moa Westerling, Amelie Karlsson och Elise Omer från projektgruppen. 

Hur kom projektgruppen till?

Vi valde att göra detta evenemanget tillsammans, börjar Amelie. Anledningen till att vi gjorde en projektgrupp var med anledningen att vi har en obligatorisk kurs där vi ska skapa ett projekt för ett annat företag, adderar Moa.

Hur fick ni idén om en föreläsning kopplad till kvinnovåld?

Vi började med att diskutera kring olika ämnen och insåg snabbt att vi ville jobba med en förening som rörde frågorna som togs upp idag. Vi hade en kontakt till Kvinno- och tjejjouren och hörde av oss till dem, säger Elise.

Moa inflikar att våld mot kvinnor är ett viktigt ämne att belysa och tyckte projektgruppen det var extra viktigt att arrangera föreläsningen och nå studenterna på JU. 

Vad var syftet med föreläsningen? 

Att nå ut med den här informationen till fler studenter runt om på campus, säger Elise. Kvinno- och tjejjouren föreläser på Hälsohögskolan, men endast för vissa program. Det fanns ett gemensamt intresse från både oss och föreningen att föreläsa och nå ut till fler studenter på högskolan, lägger Moa till.

Vad hade ni för förväntningar på eventet?

Vårt mål var att 100 personer skulle komma på föreläsningen, och det gjorde det, säger Elise. Däremot hade vi hoppats på att fler killar skulle dyka upp, jag tror att nio killar var här och lyssnade. Både vi och Kvinno- och tjejjouren hade velat nå ut till fler män, instämmer projektgruppen. 

Uppnåddes de förväntningar ni hade?

Absolut. Det hade varit roligt med fler killar, och vi hade gärna sett att fler kommit, men samtidigt var det ingenting vi förväntade oss, säger Elise och Amelie. Moa påpekar att de försökte göra evenemanget så neutralt som möjligt gällande layout och namnet på evenemanget för att sprida informationen att föreläsningen inte bara var riktad till tjejer, trots föreningens namn ‘’Kvinno- och tjejjouren’’, säger Moa. 

Kommer ni som projektgrupp hålla i fler event?

Nej, eftersom vi tar examen nu i juni kommer vi inte hålla i fler event, avslutar Moa.

Translate
Verified by MonsterInsights