Tillbaka till skolbänken

Sedan den 18 mars har JU bedrivit undervisning på distans. Rekommendationerna från de svenska myndigheterna är oförändrade men ändå kan vi studenter räkna med att utbildningen återgår till det normala efter sommaren. 

Fredag den 8 maj samlades Sveriges lärosäten för att diskutera studierna i framtiden. Även fast myndigheterna inte har kommit med några nya restriktioner samlades universitetens representanter för att försöka hitta en samordnad strategi för hur utbildningen ska planeras och genomföras nästa termin. Högskolan i Borås har beslutat att fortsätta med digital distansundervisning fram till mitten av höstterminen. Även Göteborgs universitet kommer hålla distansstudier för sina studenter till mitten av höstterminen och universitet i Lund förbereder för att fortsätta med studier på distans. JU har valt att ta en annan väg. Rektor Agneta Marell säger i en intervju med P4 Jönköping att “Våran ambition här på JU är att förbereda för campusbaserad utbildning från hösten 2020”.  

På JU:s hemsida finns sedan den 14 maj information om beslutet att planera för att genomföra studier på campus från och med höstterminens start. JU planerar nu inför höstterminen och hur utbildningen kommer att bedrivas. Marell framför i intervjun med P4 Jönköping att utbildningen kommer anpassas efter de restriktioner som finns och därför se över hur man ska utnyttja högskolans lokaler för att ha mindre grupper och till exempel inte fylla föreläsningssalar med hundra studenter.   

EDIT har varit i kontakt med Hanna Vinborg, kommunikationschef på JU. Vinborg berättar att det har tillsatts en arbetsgrupp som ska “utreda hur höstens studier ska gå till praktiskt” och säger att mer information om hur höstterminens studier blir kommer.

Translate
Verified by MonsterInsights